AlarmClip

/AlarmClip
AlarmClip 2017-06-10T16:59:13+00:00

AlarmClip

ALARMclip është Informacion me artikujt e nevojshëm nga mediumet elektronike, të distribuar në kohë sa më të shkurtër të mundshme. Dërgohet duke përdorur mesazh – SMS të shkurtër dhe të thjeshtë. Sipas marrëveshjes me klientin, inçizimin komplet mund të dërgohet me postë elektronike.

ALARMclip – e rekomandojmë në situata kritike kur janë në pyetje ndodhi të caktuara dhe / apo vendime për  të cilat publikojnë mediumet  të cilët luajnë rol  vendimtar në biznesin tuaj dhe prestigjin tuaj  personal.

Kontakt person për porositje të ALARMClip:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose në telefonat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208