Analiza

/Analiza
Analiza 2017-06-10T16:53:35+00:00

Analiza

Një nga segmentet më të rëndësishme të marrëdhënieve me publikun janë marrëdhëniet me mediumet, dhe me këtë ndërveprim  krijohet edhe përmbajtja e artikujve në mediume. Kompanitë zakonisht vendosin  objektiva të qarta kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me publikun. Çështja themelore nuk është a duhen të maten ata, por me cilën metodë duhen të maten dhe në fund  kush është shfrutëzuesi i të dhënave të fituara. Përdorimi i modelit sipërfaqësor analitikë mund plotësisht të reduktojë vlerën dhe punën e vërtetë të këshilltarit profesional për marrëdhënie publike.

Për shembull,  në ndonjë punë e përpunuar me cilësi të lartë mund t’i margjinalizohet vlera, ndërsa ndonjë punë keq e punuar mund të mbetet e fshehur  dhe e paqartë.

Analiza është informatë e vlefshme që mund të stimulojë veprim konkret ose mund  të u largojë nga veprimi. Pres Clipping me kalimin e kohës ka zhvilluar mënyrat  e saja  të analizave të efekteve nga komunikimit. Ata ju përgjigjen çështjeve kyçe që lidhen me menaxhimin e identitetit dhe njohjen e klientëve tanë në publik.

Kontakte për porisitje të analizave:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose në telefonat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208