Arkiva

/Arkiva
Arkiva 2017-06-10T16:57:18+00:00

Arkiva

Të gjithë artikujt nga clipping-u juaj janë të arkivuar.
Arkivi dhe clipping-u aktualë mund të rishikohet nëpërmes shërbimit internet e-clip. Për të hapur arkivorin tonë me informacione, është e nevojshme që të keni të porositur këtë shërbim. Në Arkiv  mund të keni qasje nëpërmes emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit (username and password).

Artikujt mund të kontrollohen sipas  datës, mediumeve, autorit, titullit, përmbajtjes, fjalëve kyçe. Duke përdorur këtë shërbim ju do të keni pasqyrë të shpejtë dhe të lehtë në të gjithë informacionet e mbledhura nga clipping-u për ju, si edhe

  • E kurseni kohën tuaj të çmuar gjatë kërkimit
  • Nuk e rrëndoni  memorjen e kompjuterit tuaj
  • Nuk keni nevojë për materiale të shtypura
  • Së bashku kursejmë  letër dhe i ruajmë pyjet

Arkivin mund të porositni në CD ose DVD

Kontakt person për të pasur qasje deri tek arkivi ynë:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose në telefonat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208