Markete

/Markete
15 05, 2012

UNMIK/Kosovo “Operon” Në Tregun E Kosovës

By | 2012-05-15T12:23:36+00:00 15/05/2012|Ekonomi, Industri, Markete|

Prishtinë, 15 maj – Në tregun e brendshëm të Kosovë nuk ka hyrë asnjë produkt me mbishkrimin UNMIK/Kosovo, që nga data 1 maj kur ka hyrë në fuqi vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Madje, Doganat e Kosovës as që kanë hasur produktet të tilla gjatë kësaj periudhe sa është në fuqi vendimi. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produktet që mbajnë këtë mbishkrim, i cili është ndaluar me një vendim të Ministrisë së Tregtisë. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që produktet që hyjnë ileg [...]