Clipping- Përcjellje (Monitorim) të mediumeve

/Clipping- Përcjellje (Monitorim) të mediumeve
Clipping- Përcjellje (Monitorim) të mediumeve 2017-06-10T16:51:24+00:00

Clipping- Përcjellje (Monitorim) të mediumeve

*Clipping – tubim i prerjeve nga mediumet, clip-prerje)
Mediumet që përcjellen janë: mediumet e shtypura(gazeta), internet portalet, radio dhe TV. Abonimi për clipping është shumë praktik, efikasë dhe zhidhje më e lirë nëse dëshironi të jeni të informuar në kohë.

Përcjellje të mediumeve:

  • Sipas temave dhe fjalëve kyçe të përcaktuara paraprakisht
  • Sipas listës së mediumeve
  • Mediumet përcjellën dhe përpunohen gjatë gjithë ditës në varësi, kur ata distribuohen, gjegjësisht kur ata transmetohen.
  • Artikujt e selektuar tubohen në një dokument, a raporti përmban informacione më të rëndësishëm në lidhje me artikujt: data e publikimit, nga cili medium, autor, rubrika, sipërfaqja dhe të dhëna tjera
  • Dorëzimi i raportit nëpërmes e-mail është ditore, i ashtuquajturi dërgim mëngjesor në të cilin janë përpunuar të gjitha gazetat ditore dhe javore nga ajo ditë, lajme, emisione dhe Internet publikime nga dita e mëparshme.
  • Dërgimi përmes e-mail nuk është i domosdoshëm të jetë ditor. mund të jetë javorë, mujorë, në varësi të nëvojave të klientit.
  • Përveç dërgimit ditor, mundësojmë edhe dërgim në mbrëmje (Internet e -clip)

Përveç raporteve nga mediumet maqedonase përmes zyrës tonë ju mund të porositni clipping edhe nga shtetet tjera.

Kontakt person për porisitje të clipping-ut:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose në telefonat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208