Tenderët Publikë

/Tenderët Publikë
Tenderët Publikë 2017-06-14T10:48:15+00:00

Tenderët Publikë

Tenderët publikë i ndjekin në të gjitha mediumet  e shtypura dhe informacionet e tubuara i distribuojmë nëpërmes postës elektronike ose me anë të Internet e-clip shërbimit.

Tek ky shërbim është me rëndësi  përcaktimi paraprak i parametrave për  monitorim, gjegjësisht fjalë kyçe dhe tema konkrete.

Kontakt person për porositje:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose në telefonat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208