Konfindustria: “Të zhgënjyer nga Banka e Shqipërisë për normën 4% të interesit”

/, Ekonomi/Konfindustria: “Të zhgënjyer nga Banka e Shqipërisë për normën 4% të interesit”

Konfindustria: “Të zhgënjyer nga Banka e Shqipërisë për normën 4% të interesit”

Konfindustria disa ditë më parë kërkoi publikisht nga Banka e Shqipërisë për të vazhduar politikën zbutëse monetare me qëllim tejkalimin e gjendjes së vështirë të mungesës së likuiditetit në ekonomi dhe nxitjes së kreditimit, që tashmë është në nivelet më të ulta historike. Çdo rënie e mëtejshme e konsumit si pasojë e mungesës së likuiditetit do të prekte ndjeshëm para së gjithash industritë prodhuese vendore, duke rrezikuar hyrjen e ekonomisë kombëtare në një cikël të mbyllur negativ me pasoja të rënda në qëndrueshmërinë makroekonomike të vendit, papunësinë dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptare.

Konfindustria vlerëson, se Banka e Shqipërisë me vonesat e ndjeshme dhe të përsëritura në kohë për të ndërhyrë gjatë gjithë periudhës së krizës 2009-12, si dhe me mungesën e qartë të efikasitetit të përçuarjes së politikave monetare ne kreditimin e ekonomisë reale, ka një pjesë të madhe të përgjegjësisë në krijimin e gjendjes krejtësisht të papranueshme ndërmjet një sistemi bankar të nivelit të dytë mjaft likuide dhe me shtim të vazhdueshëm të depozitave  si dhe nga ana tjetër të ekonomisë reale shqiptare, që ndjen ashpër mungesën e likuiditetit me pasoja afatgjata tepër të dëmshme për biznesin, industritë dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptare.

Vetëm gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2012 depozitat u shtuan me mbi 700 milionë euro, kryesisht nga prurjet e emigrantëve shqiptarë në Greqi dhe me një kahje të fortë rritëse edhe për muajt në vazhdim, ndërkohë që rritja e kreditimit nga sistemi bankar është ndjeshëm në ulje krahësimisht me vitin 2011.

[custom_frame_center]Konfindustria: "Të zhgënjyer nga Banka e Shqipërisë për normën 4% të interesit"[/custom_frame_center]

Burimi: www.shekulli.com.al

Data e publikimit: 05.11.2012

By | 2012-11-05T12:03:11+00:00 05/11/2012|Bankat, Ekonomi|