Mediume

/Mediume
Mediume 2017-06-10T17:20:16+00:00

Mediume

Në punën tonë të përditshme vazhdimisht përcjellim 4 grupe të mediumeve: Mediume të shtypura, Internet portale, TV, Radio.

Këto grupe të mediumeve gjithashtu paraqesin paketa ku  përdoruesit mund të zgjedhin për përcjellje(monitorim).

Në listën e mediumeve të shtypura janë gazetat ditore, javore dhe mujore dhe periodike. Numri i mediumve që përcjellim(monitorojmë) ndryshon, varësisht nëse paraqiten mediume të reja, apo të tjerët zhduken. Lista e mediumeve që kemi zgjedhur për të ndjekur, ndikon në interesat e shfrytëzuesit tanë. Nëse ka një kërkesë të madhe për një publikim që nuk është në listën e rregullt të mediumeve, ne e shtojmë në listën tonë të rregullt për përcjellje(monitorim).

Lista e internet portaleve i përfshinë portalet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe biznesin, gjrgjësisht përmbajtjet e të cilëve janë të plota dhe i mbulojnë ndodhitë në fushën e politikës, ekonomisë, kulturës, sport … ata që gjithashtu i plotësojnë kriteret e vizitave. Në listë gjithashtu janë edhe portalet që kanë të bëjnë me fusha të veçanta, të cilat i kemi  shtuar në listën e mediumeve me kërkesë të klientëve tanë.

Lajmet në TV dhe Radio janë zgjedhur në bazë të kritereve të audiencës dhe shikimit, si dhe sipas sferave të cilat i mbulojnë si: politikë, ekonomi, kulturë, sport, etj. Kjo listë ndryshon në varësi të skemave programore. I përcjellim(monitorojmë) dhe i përpunojmë të gjitha emisionet jashtë orareve  të lajmeve, me kërkesë të klientëve tanë.

Nëse jeni klient i yni, lista e monitorimit të mediumeve është gjithmonë në dispozicion për ju në kërkesën tuaj.

*Për të gjitha mediumet dhe emisione që nuk janë në listën tonë,  është e mundur për t’i monitoruar me tarifë shtesë.