Top Sherbime

/Top Sherbime
Top Sherbime 2017-06-10T16:44:36+00:00

Top Sherbime

1. 100% e klientëve tanë e përdorin Clipping-un mëgjesor të përditshëm i cili i përmbanë informacionet nga mediumet e shtypura dhe elektronike

2. 80% e klientëve tanë e përdorin Event clipping-un shërbim që ofron informim të plotë në lidhje me atë cilët mediume kanë publikuar për press-konferencën e tyre për shtyp, njoftim prezantim, dhe në çfarë mënzre i kanë publikuar.

3. 60% e klientëve tanë përdorin shërbimin Inçizim të Klipeve. Përveç informacioneve aktuale, ne kemi një arkiv të video klipeve dhe audio materialeve të të gjitha informacioneve të publikuara në televizion dhe radio nga 5 vitet e fundit.

4. Shërbimi me rritje më të shpejtë: Analiza AVE. Mundëson shfaqjen e vlerës së publikimit në mediume në varësi të kostos së sekondës / centimetër katror / internet publikimit në çdo medium. Në përkthim: sa do të kushtonin publikimet tuaja kur për ato do të kishit paguar çmimin për reklamim.

Kontakto:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Ose telefononat:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208