Козметика

/Козметика
4 05, 2012

Шминка Збогатена со Отрови и со Бактерии

By | 2012-05-04T07:16:06+00:00 04/05/2012|Козметика|

Опасните хемиски елементи како формалдехид, односно формалин, олово, парафин, и други што ги има во козметиката можат да бидат отровни и да предизвикаат рак. Најскапите марки козметика и шминки содржат канцерогени супстанции опасни за здравјето на консументите. Лишаи и сушење на лицето, алергии на маскари, пудри, млека за тело и на фарби за коса се само дел од симптомите. Опасните хемиски елементи како формалдехид, односно формалин, олово, парафин, парабените, талк и многу други супстанции што г [...]

21 04, 2012

Внимание! Овие Производи се Претвораат во Целулит

By | 2012-04-21T01:23:14+00:00 21/04/2012|Козметика|

Од не­кои про­из­во­ди, кол­ку и да се вкус­ни, мо­ра­ме да се отка­же­ме до­кол­ку не са­ка­ме маз­на­та ко­жа да се пре­тво­ри во „ко­ра од пор­то­кал“. Ну­три­ци­о­ни­сти­те об­јас­ну­ва­ат ка­ко на­ши­от ор­га­ни­зам при­фа­ќа и  скла­ди­ра одре­де­ни про­из­во­ди, та­ка што тие што при­до­не­су­ва­ат за та­ло­же­ње на мас­ни­те нас­ла­ги тре­ба да ги из­бег­ну­ва­ме во ши­рок лак. На по­ја­ва­та на це­лу­ли­тот вли­ја­ат раз­ни фа­кто­ри: нас­лед­но­ста, хор­мон­ска­та не­рам­но­те­жа, не­п [...]

22 03, 2012

Регенератори за Коса(2дел)

By | 2012-03-22T08:38:38+00:00 22/03/2012|Козметика|

Видови регенератори „Leave-in“ регенератори – овие регенератори не се плакнат, а најчесто се произведуваат во облик на спреј или крем. Соодветни се за тенка и слаба коса. Интензивни регенератори – овие регенератори се познати по своето дејство на длабинско хранење на косата. Дејствуваат како блага маска и ја освежуваат на косата. Го враќаат сјајот, мекоста и цврстината на косата, што претходно била оштетена поради честа употреба на препарати за бојадисување на косата или употреба на фен. Дејству [...]

21 03, 2012

Регенератори за Коса(1дел)

By | 2012-03-21T05:14:06+00:00 21/03/2012|Козметика|

Употребата на регенератори за коса е вториот, но не помалку битен чекор кон здрава и сјајна коса. Регенераторот ја храни и ја негува косата и ѝ ја дава потребната хидратација, притоа правејќи ја да изгледа сјајна и здрава. Без разлика на типот на косата и без разлика дали таа е здрава или оштетена, дали ја има природната боја или, пак, е бојадисана, сепак, пожелно е да се користи регенератор. Потенцијал на пазарот Побарувачката на производи за нега на косата, во согласност со развивањето на техн [...]

12 03, 2012

Внимавајте со што Бришете Шминка

By | 2012-03-12T09:59:53+00:00 12/03/2012|Козметика|

Жените секојдневно користат козметички производи и средства за лична хигиена што содржат материи, кои, пак, кај голем број од нив можат да предизвикаат сериозна алергија. Овој проблем кај жените е се почест во последнава деценија поради се поголемиот избор на вакви препарати. Алергиската реакција на т.н. тиомерсал, кој е составен дел од голем дел производи, е причина се повеќе жени да побараат лекарска помош. Алергијата е, всушност, реакција на имунолошкиот систем, кој може лошо да реагира на од [...]

6 03, 2012

Красти од пазарска шминка

By | 2012-03-06T06:50:14+00:00 06/03/2012|Козметика|

Алергиските реакции на кожата се последица од несоодветната температура и влага за чување на производите на пазар, кои влијаат врз квалитетот на шминката, велат дерматолозите. Осмомартовската треска оваа година се пресели на пазарите. Најнападнати се тезгите со козметика, а најбарани женските колонски води. Дерматолозите предупредуваат дека шминката која непрописно се чува и се продава на тезгињата по пазарите, може да предизвика воспаление на кожата, а во одредени ситуации да доведе и до појава [...]