Vienna Insurance Group го презеде мнозинскиот пакет QBE Македонија

//Vienna Insurance Group го презеде мнозинскиот пакет QBE Македонија

Vienna Insurance Group го презеде мнозинскиот пакет QBE Македонија

Vienna Insurance Group го презеде мнозинскиот пакет QBE Македонија со што обезбеди речиси 75 проценти од гласачките права во компанијата.

– Со оваа аквизиција, уделот на Виена Иншуренс Груп на македонскиот пазар на осигурување се зголемува на околу 20 проценти, и со тоа стануваме јасен лидер на пазарот. Аквизицијата претставува натамошен чекор на нашата стратегија за подлабок ангажман во регионот на Централна и Источна Европа и исцрпување на потенцијалите за растеж во потполност, вели Петер Хаген, генерален директор на Виена Иншуренс Груп.

Кјуби Македонија располага со разновидно портфолио на производи, како и продажна мрежа низ целата земја. За клиентите се грижат повеќе од 200 вработени во 19 филијали. Во фискалната 2011 година оствари премии во висина од околу 12 милиони евра.

Виена Иншуренс Груп е активна во Македонија од 2007 година со Винер Осигурување. Во 2011 година оствари обем на премии од речиси 9 милиони евра, остварувајќи раст од 41 отсто.

По инвестицијата во Винер Лајф – компанијата за животно осигурвање, Кјуби Македонија е третата компанија под закрила на ВИГ присутна на македонскиот осигурителен пазар.

[custom_frame_center]Vienna Insurance Group го презеде мнозинскиот пакет QBE Македонија[/custom_frame_center]

Извор: www.sitel.com.mk

Датум на објава: 17.09.2012

By | 2012-09-17T12:36:19+00:00 17/09/2012|Осигурување|