X3M LABS – National Public Champion на Република Македонија 2015/2016 – European Business Awards

/, Информатичка технологија/X3M LABS – National Public Champion на Република Македонија 2015/2016 – European Business Awards

X3M LABS – National Public Champion на Република Македонија 2015/2016 – European Business Awards

[custom_frame_left]EBA-logo[/custom_frame_left] На European Business Awards после долга и успешна гласачка кампања низ целата Европа се генерираа 160.000 гласови за компаниите односно избраните Национални Шампиони. Македонската компанија X3M Labs беше изгласана од гласачите од цела Европа како нивни најдобар бизнис од Република Македонија од кандидатите од сите приложени National Champions односно победници во соодветните категории, при што се именува во National Public Champion (Национален Јавен Победник) на Република Македонија 2015/2016. European Business Awards, нивниот главен спонзор RSM, како и останатите спонзори UKTI, ELITE и PR Newswire, со задоволство испратија честитки и потикнувања за тимот на X3M Labs да продолжи во понатамошниот циклус Заедно со сите победници од другите земји кои ќе продолжат чекор по чекор кон второ гласање за European Public Champion кое што отпочнува од (07.03.2016) и ќе трае до 26ти Април. Резултатите од гласањето ќе бидат објавени на свечен настан кој што ќе се одржи на 17ти Јуни во Милано, Италија. Гласањето за National Public Champion беше јавно и временски ограничено. После истекувањето на гласањето X3M LABS победи по добивањето на најголем број на гласови од компаниите во Република Македонија. Националните Јавни Шампиони од Европските Земји беа објавени на 7 Март 2016 од 32 земји низ Европа. ЗаX3MLABSможетедагласатевонаредниотвеќезапочнатциклусзаEuropean Public Champion на линкот: http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/former-yugoslav-republic-of -macedonia/17052 European Business Awards претставува: – незавсна програма за награди, спонзрирана од RSM, со цел да се направи презентација и презентирање на квалитетни и најдобри иновативни компании на ниво на Европската бизнис заедница; – ги поврзува најдобрите европски бизниси, без разлика на големината на бизнисот и од која земја доаѓа, дава награди на најдобрите, најиновативните. X3M Labs е основана во 2008-ма и има два поглавни бизнис концепти во ИТ. Првиот е изработка на сопствени платформи и производи како софтверски решенија, медицински софтвер, web-платформи и cross-platform видео игри а вториот е сервис enterprise cross-platform решенија. Компанијата речиси целосно функционира за интернационалниот односно западниот пазар УСА, Канада, Германија, Велика Британија, Холандија, независно дали со продажба на продуктите или сервисите иако е лоцирана во Македонија. – X3M Labs Research & Development тимот по иницијатива и концепт на основачот Пеце Ангелковски изработува нов тип или покатегорија наПребарувач по значењето на зборовите независно од нивната пишана форма, дијалект, сленг, при што за корисникот се рендерираат универзални резултати со иновативен интерфејс. Овој продукт или платформа сме среќни што ќе биде и за Македонскиот Јазик и го планираме како дел и поттик за Македонската Бизнис и ИТ заедница. [custom_frame_center]x3mlabs-logo-fb[/custom_frame_center]

09.03.2016