Активности

/Активности
Активности 2017-05-26T12:19:26+00:00

Активности

Општествена Активост

Чување на околината
Ние сме компанија  која во своето работење континуирано настојува да води грижа за средината во која делува и работи. Свесноста за важноста за чување на околината е процес кој е долготраен, но за сите нас и за нашата планета е неопходен и нужен.

Поединецот не може сам  да направи многу, но тоа е почеток на пренесување на позитивни навики за чување на околината. На овој начин помагаме во подобрување на животните навики на нашите вработени, а потоа  сите ние ги споделуваме со своите блиски и таму каде што се движиме и делуваме. Така се отвора кругот и станува се поголем. Земјата е нашиот единствен дом.

Со ситни дела можеме да почнеме нешто ново и позитивно  и барем малку да се обидеме да се оддолжиме за нашите грешки кои се веќе направени.

Нашите мали чекори се:

  • Рециклирање на стари весници и хартија
  • Рециклирање на стара канцелариска опрема
  • Печатиме двострано т.е. хартијата ја користиме максимално
  • Ги исклучуваме светлата кога не ни требаат

http://treeday.com.mk/linkovi.html