Alarm clip

/Alarm clip
Alarm clip 2017-06-09T18:06:09+00:00

Alarm clip

ALARM clip е информација за потребни прилози од електронските медиуми,  доставена во најкраток можен рок. Се доставува со помош на СМС порака, кратко и едноставно. Според договорот со клиентот, записот од целиот прилог може да се испрати по електронска пошта.

ALARMclip-от го препорачуваме во случаи на кризни ситуации во кои одредени настани и/или одлуки за кои објавуваат медиумите имаат пресудна улога за вашето работење и углед.

Контакти за нарачка:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Телефони за контакт:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208