Clipping – Следење Медиуми

/Clipping – Следење Медиуми
Clipping – Следење Медиуми 2017-06-09T18:06:07+00:00

Clipping – Следење Медиуми

* clipping – збир на исечоци од медиуми, clip – исечок)
Медиумите кои се следат се: печатени медиуми, интернет портали, радио и телевизија. Претплатата за clipping е наједноставното, најефикасното и најевтиното решение доколку сакате да бидете добро и навремено информирани.

Следење медиуми:

  • Според однапред договорени теми и клучни зборови
  • Според листи на медиуми
  • Медиумите се следат и се обработуваат во текот на целиот ден во зависност од тоа кога се дистрибуираат, односно кога се емитуваат
  • Селектираните објави се собираат во еден документ, а извештајот ги содржи и најважните податоци за објавите: датум на објавување, медиум, автор, рубрика, површина и други податоци
  • Доставата на извештајот преку е-пошта е дневна, т.н. утринска достава во која се обработени сите дневни и неделни весници од тој ден; вести, емисии и интернет објави од претходниот ден
  • Доставата преку е-пошта не мора секогаш да биде дневна. Може да биде и неделна, месечна, во зависност од потребите на клиентот
  • Покрај дневна, можна е и вечерна достава (Интернет е-clip)

Освен извештаи од македонскиот медиумски простор, преку нашата канцеларија можете да нарачате clipping и од странство.

Контакти за нарачка:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Телефони за контакт:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208