Контакт

/Контакт
Контакт 2017-06-10T19:05:58+00:00

На Распoлагање Сме 24/7

Обратете се на долунаведените контакти и ке добиете одговор во најкраток можен рок.

Телефон: + 389 2 3094 025
Факс: + 389 2 3061 697

Анита – Manager
+389 70 268 208
anita.popovska@pressclipping.com.mk

Горан – General Manager
+389 70 20 63 63
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Адреса:
Бул. Партизански одреди бр. 62, ламела Ц,
Скопје – Македонија