Архива

/Архива
Архива 2017-05-26T11:18:42+00:00

Архива

Сите објави од вашиот clipping се архивирани.
Архивата, како и тековниот clipping може да се прегледува со услугата Internet e-clip. За да ја отворите нашата архива со информации, потребно е само да ја имате нарачано оваа услуга. Во архивата се влегува со корисничко име и лозинка.

Објавите можат да се пребаруваат по датум, медиум, автор, наслов, содржина, клучен збор. Со помош на оваа услуга ќе имате брз и едноставен увид во сите собрани информации од вашиот clipping, а воедно:

  • Го штедите вашето драгоцено време при пребарувањето
  • Не ја оптоварувате меморијата на вашиот компјутер
  • Немате потреба од печатење на материјалот
  • Заедно штедиме хартија и ги чуваме шумите

Архивата можете да ја нарачате и на ЦД или ДВД

Контакти за нарачка:

anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk

Телефони за контакт:

+389 2 3094 025
+389 70 268 208