Алкалоид: раст на извозот од 11% и нови 54 вработувања во 2014 година!

/, Здравство/Алкалоид: раст на извозот од 11% и нови 54 вработувања во 2014 година!

Алкалоид: раст на извозот од 11% и нови 54 вработувања во 2014 година!

‘‘Алкалоид АД‘‘ Скопје во периодот јануари – септември 2014 година оствари позитивни финансиски резултати искажани во неревидираниот единечен и неревидираниот консолидиран Биланс на успех.

Во единечниот Биланс на успех, остварените единечни продажби во износ од 4.344 милиони денари бележат зголемување за 2% во споредба со остварените во истиот период во 2013 година. Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА) изнесува 801 милиони денари што претставува зголемување од околу 10%. Нето добивката изнесува 457 милиони денари што претставува зголемување од 4%…

повеќе: http://faktor.mk/archives/129984?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alkaloid-so-rast-na-izvozot-od-11-i-novi-54-vrabotuvanja-vo-republika-makedonija-vo-prvite-9-meseci-od-2014godina

[custom_frame_center][/custom_frame_center]

Извор: www.faktor.mk

Датум на објавата: 03.11.2014

 

By | 2014-11-03T13:26:54+00:00 03/11/2014|Економија, Здравство|