УНИБанка ги подобрува условите на кредитите за физички лица

//УНИБанка ги подобрува условите на кредитите за физички лица

УНИБанка ги подобрува условите на кредитите за физички лица

Намален надоместок за одобрување на ненаменски потрошувачки кредит со каматна стапка 7,9%

УНИБанка АД Скопје промовира уште подобри услови за програмата на кредитни продукти наменети за граѓаните. Од 1 април 2013 година Банката дополнително ја подобри понудата за своите клиенти, со намалување на еднократниот надоместок за одобрување на 1,25%. Износот за овој кредит се движи до 900.000 денари, со каматна стапка 7,9% на годишно ниво и рок на отплата до 10 години. Наменет е за вработените во јавна администрација и акционерски друштва кои ја примаат платата во УНИБанка, нудејќи им можност за рефинансирање на постоечките обврски по кредити и кредитни картички, како и за подмирување на нивните тековни секојдневни потреби. За оние кои земаат плата преку друга банка каматната стапка за кредитот изнесува 9,9%, со можност за нејзино намалување по преносот на плата во УНИБанка. Банката овозможува и кредит без жиранти за износи до 300.000 денари и рок на отплата до 5 години, при тоа разгледувајќи го секое барање од клиентите во рок до 3 работни дена.

“Постојано работиме на збогатување на палетата од кредитни продукти и услуги, а со посебно внимание ги следиме и ги приспособуваме постојните продукти тргнувајќи од моменталната побарувачка и финансиските можности на граѓаните. Ненаменскиот потрошувачки кредит со атрактивна каматна стапка 7,9% се покажа како полн погодок на пазарот и го потврди фактот дека УНИБанка секогаш чекори заедно со потребите на своите клиенти. Сега, со дополнителното намалување на надоместокот за 50% сметаме дека уште повеќе ќе го доближиме овој продукт до нашите клиенти”, изјави Александра Керметчиева, директор на Дирекцијата за кредитирање на мало во УНИБанка.

[custom_frame_center]Potrosuvacki kredit[/custom_frame_center]

 

Датум на објава: 04.04.2013

By | 2013-04-05T08:49:01+00:00 05/04/2013|Банки|